+7(383)362-47-10

info@sokin.ru

Горячая линия проекта
«ПРОСТОЙ КАДАСТР»

8  800  20-13-6-13

 

2022 год

Дата
размещения
Дата
обновления
1. ПРОТОКОЛ собрания президиума №01-22 от 17.01.2022.pdf 17.01.2022 13:09 17.01.2022 13:09
2. ПРОТОКОЛ собрания президиума №02-22 от 20.01.2022.pdf 25.01.2022 07:44 25.01.2022 07:44
3. ПРОТОКОЛ собрания президиума №03-22 от 27.01.2022.pdf 27.01.2022 06:26 27.01.2022 06:26
4. ПРОТОКОЛ собрания президиума №04-22 от 10.02.2022.pdf 10.02.2022 06:40 10.02.2022 06:40
5. ПРОТОКОЛ собрания президиума №05-22 от 16.02.2022.pdf 16.02.2022 09:02 16.02.2022 09:02
6. ПРОТОКОЛ собрания президиума №06-22 от 05.03.2022.pdf 05.03.2022 06:40 05.03.2022 06:40
7. ПРОТОКОЛ собрания президиума №07-22 от 17.03.2022.pdf 17.03.2022 10:05 17.03.2022 10:05
8. ПРОТОКОЛ собрания президиума №08-22 от 23.03.2022.pdf 23.03.2022 05:52 23.03.2022 05:52
9. ПРОТОКОЛ собрания президиума №09-22 от 31.03.2022.pdf 31.03.2022 12:59 31.03.2022 12:59
10. ПРОТОКОЛ собрания президиума №10-22 от 08.04.2022.pdf 08.04.2022 06:19 08.04.2022 06:19
11. ПРОТОКОЛ собрания президиума №11-22 от 14.04.2022.pdf 14.04.2022 07:47 14.04.2022 07:47
12. ПРОТОКОЛ собрания президиума №12-22 от 26.04.2022.pdf 26.04.2022 09:51 26.04.2022 09:51
13. ПРОТОКОЛ собрания президиума №13-22 от 05.05.2022.pdf 05.05.2022 07:41 05.05.2022 07:41
14. ПРОТОКОЛ собрания президиума №14-22 от 18.05.2022.pdf 18.05.2022 06:18 18.05.2022 06:18
Создана: 17.01.2022 13:00, обновление 18.05.2022 06:18